RUURLO - De rechtbank veroordeelde een 40-jarige man uit Ruurlo voor verschillende strafbare feiten. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier weken - met aftrek van het voorarrest – opgelegd. De gepleegde strafbare feiten zijn uiteenlopend van aard. Zo maakte de man zich onder andere schuldig aan wederspannigheid, mishandeling en belediging.

BERKELLAND - Op zaterdagmorgen 30 september houden de kleindieren verenigingen van Berkelland (NPV-Neede, KV Oost Achterhoek, BPKV Borculo en Nieuw Leven Ruurlo) hun jaarlijkse jonge dierendag. Locatie: Fam. Wassink, Wiersseweg 53 in Ruurlo. Aanvang 9 uur, einde circa 13.00 uur.

RUURLO - De zittinguitslag van het Maandag Bridge van 18 september, gespeeld in de Tapperij in Ruurlo, de eerste competitieronde, eerste zitting is als volg:

BORCULO/RUURLO - Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september gaan de leden van zwem- en polovereniging Schuurman BZC langs de deur met kruidkoeken in Borculo en Ruurlo. Wie niet thuis is, aar toch graag koeken wil kopen, kan ook terecht bij Zwembad de Meene in Ruurlo of bij de Koppel in Borculo. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de gehele vereniging.

In Ruurlo mogen de komende jaren minder nieuwe woningen worden gebouwd. De komende jaren wil de gemeente nog maar 65 woningen toestaan. Dat terwijl er plannen liggen voor de bouw van 266 huizen. Dat heeft vooral gevolgen voor de wijk Leusinkbrink.

ZUTPHEN - Een 40-jarige man uit Ruurlo moet 4 weken de cel in voor onder andere belediging en mishandeling. Hij maakte zich volgens de rechtbank in Zutphen schuldig aan strafbare feiten van uiteenlopende aard en de rechter acht de kans op herhaling groot. 

RUURLO – De belangstelling voor de expositie en de boeken- en schilderijen verkoop voor het Westerbork Scholenproject in de Dorpskerk in kader van Vredeweek was afgelopen zaterdag boven verwachting groot. Zowel het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem als de Stichting Westerbork Scholenproject (WSPR) waren na afloop zeer tevreden over hun gezamenlijke activiteit.

RUURLO/BORCULO – Maar liefst 222 enthousiaste leden uit de provincie Gelderland van de Vrouwen van Nu waren vorige week donderdag aanwezig bij Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo voor de jaarlijkse Groen-infodag van de Vrouwen van Nu Gelderland. Tuinclubs van de Vrouwen van Nu uit Ruurlo 'De Harken' en 'Doolhofjes' waren 'gastvrouw' tijdens deze Groen-infodag.

RUURLO – De opbrengst van de collecte voor KWF kankerbestrijding, die begin september in Ruurlo werd gehouden heeft 5787,92 euro opgebracht. Afdeling Ruurlo van het KWF wil alle gevers bedanken voor hun bijdrage. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de collectanten, die zich hebben ingezet om dit prachtige resultaat te behalen.

Subcategorieën